Etablererkurs i Midt-Troms

Støtte: Kr. 45.000
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Næringshagen i Midt-Troms
Kontaktperson: Åsta Sortland