Kompetanseheving maskinførerkurs

Støtte: kr. 29.850
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Hogne Skog- og Beiterydding
Kontaktperson: Hogne Sæbbe