Forprosjektarbeid - Utvikling av torskeoppdrett i Dyrøy

Støtte: Kr. 732.000
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Kime Akva as
Kontaktperson: Ørjan Jensen