Forprosjekt samspillsentreprise sentrumsbygg

Støtte: Kr. 375.000
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Dyrøy Utleiebygg as
Kontaktperson: Per Jensen