Forprosjekt markedsutvikling

Støtte: Kr.15.900
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Hogne Skog- og Beiterydding
Kontaktperson: Hogne Sæbbe