Festivalstøtte Espenesliv

Støtte: Kr. 12.500
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Espenes Kulturlåve
Kontaktperson: Terje Espenes