Dyrøy kommune - sentrumsutvikling

Støtte: Kr. 25.000
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Trine Strand