Forprosjekt salgsprosess

Støtte: Kr. 35.000
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Moan Auto og kjøleservice as
Kontaktperson: Maren-Ann Hansen