Tilleggsfinansiering - prosjektering av miljøgate og torg

Støtte: Kr. 144.500
Prosjektperiode: 2021-2022
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Tore Uthaug