Styrking av kommunikasjonsarbeidet

Støtte: Kr. 100.000
Prosjektperiode: 2021-2022
Prosjekteier: VOX Dyrøy KF
Kontaktperson: Stig Stokkland