Forprosjekt - Fisk i farta

Støtte: Kr. 200.000
Prosjektperiode: 2022
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Kjell-Sverre Myrvoll

Forprosjekt for å avklare grunnlaget for etablering av en ordning for landing og transport av fisk fra Dyrøy til fiskekjøper på Nord-Senja, ut fra at Fiskeridirektoratet har åpnet for dispensasjon fra landingsforskriften som krever at hver fisker skal følge sin fangst fram til fiskekjøper.

Modellen tar utgangspunkt i tilsvarende modell som har vært i drift i 10-år på Vestlandet.

Forprosjektet skal i løpet av ettervinteren 2022 avklare grunnlaget for etablering av et fiskersamvirke, med felles transport av fisk til fiskekjøper på Nord-Senja.

Gjennom forprosjektet skal følgende delmål/ arbeidspakker gjennomføres:


1. Utvikle en realiserbar forretningsmodell og -plan for fiskersamvirket i samarbeid med fiskerne og fiskekjøper. Dette innebærer også å avklare økonomiske forhold rundt etablering
og drift; som inntektsgrunnlag, nødvendig tilrettelegging og tilhørende finansiering, og evt. risikofinansiering av drift.
2. Søke om dispensasjon fra landingsforskriften for felles føring av fisk til fiskekjøper.
3. Avklare og søke om eventuelle tillatelser fra mattilsynet, råfisklaget og andre.
4. Etablere samvirket