Kompetanseheving

Støtte: Kr. 41.137
Prosjektperiode: 2022
Prosjekteier: Steinbakken gård
Kontaktperson: Margrethe Figved