Forprosjekt videreføring av omstillingsarbeidet

Støtte: Kr. 100.000
Prosjektperiode: 2022
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Stig Stokkland/ Tore Uthaug