Forprosjekt tretopphytter del 1

Støtte: Kr. 280.000
Prosjektperiode: 2022-23
Prosjekteier: Attme Have AS
Kontaktperson: Leikny Edvardsen