Forprosjekt omstilling av virksomheten

Støtte: Kr. 50.000
Prosjektperiode: 2022-23
Prosjekteier: Foxtail as
Kontaktperson: Hermod Ludvigsen