Forprosjekt markedsutvikling

Støtte: Kr. 195.500
Prosjektperiode: 2023
Prosjekteier: Mellem Bo og Omsorg as
Kontaktperson: Børre Ertzaas