Forprosjekt reguleringsplan

Støtte: Kr. 200.000
Prosjektperiode: 2023
Prosjekteier: Akvafarm as, avd Sørfjord
Kontaktperson: Kenneth Karlsen