Forprosjekt "Vi flytter inn i sentrumsbygget"

Støtte: Kr. 300.000
Prosjektperiode: 2023-2024
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Tore Uthaug