Forprosjekt "På plass Espenes Industriområde"

Støtte: Kr. 179.500
Prosjektperiode: 2023
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Tore Uthaug