Dyrøy kommune - SommerArtig 2023

Støtte: Kr. 71.000
Prosjektperiode: 2023
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Trine Strand