Etablering

Støtte: Kr. 40.000
Prosjektperiode: 2023
Prosjekteier: Hanssen skogsdrift og utleie as
Kontaktperson: Lars Erik Hals Hanssen