Etablering av Dyrøy Byggeindustri as

Støtte: Kr. 208.000
Prosjektperiode: 2023
Prosjekteier: Dyrøy Byggeindustri as
Kontaktperson: Lars Petter Nilssen