Kompetanseheving - knyttet til etablering

Støtte: Kr. 70.000
Prosjektperiode: 2023/24
Prosjekteier: Dyrøy Byggeindustri as
Kontaktperson: Lars Petter Nilssen